Show Debug
Hide Debug
Execution time: 0.0871241092682 seconds

Queries:
index.php:115 SELECT aa.*, bb.title FROM gb_site AS aa, gb_title AS bb WHERE aa.id = bb.id AND bb.module_ref_name = 'site' AND bb.language = 'NL' AND aa.ref_name = 'default'  LIMIT 1
index.php:119 SELECT aa.*, bb.title FROM gb_page2_page2 AS aa, gb_title AS bb WHERE aa.id=bb.id AND bb.module_ref_name='page2_page2' AND bb.title <>'' AND aa.id=8
index.php:297 SELECT * FROM gb_page2_menu2 WHERE     deleted = 0 AND site_id = '2' ORDER BY ref_name
index.php:337 SELECT aa.title, bb.*, cc.ref_name AS menu_ref_name, cc.id AS menu_id FROM       gb_title AS aa,       gb_page2_page2 AS bb,       gb_page2_menu2 AS cc       WHERE aa.language = 'NL'      AND aa.id = bb.id       AND aa.module_ref_name = 'page2_page2'      AND aa.title IS NOT NULL       AND aa.title <> ''      AND bb.site_id = 2       AND bb.menu_id = cc.id      AND cc.id = '2'      AND ((bb.show_date <= 1513017558 AND bb.hide_date >= 1513017558 AND bb.show_date <> bb.hide_date) OR (bb.show_date = bb.hide_date AND bb.show_date <= 1513017558))      AND bb.access_level <= '0'      AND bb.visible = 1      AND bb.deleted = 0
index.php:337 SELECT aa.title, bb.*, cc.ref_name AS menu_ref_name, cc.id AS menu_id FROM       gb_title AS aa,       gb_page2_page2 AS bb,       gb_page2_menu2 AS cc       WHERE aa.language = 'NL'      AND aa.id = bb.id       AND aa.module_ref_name = 'page2_page2'      AND aa.title IS NOT NULL       AND aa.title <> ''      AND bb.site_id = 2       AND bb.menu_id = cc.id      AND cc.id = '3'      AND ((bb.show_date <= 1513017558 AND bb.hide_date >= 1513017558 AND bb.show_date <> bb.hide_date) OR (bb.show_date = bb.hide_date AND bb.show_date <= 1513017558))      AND bb.access_level <= '0'      AND bb.visible = 1      AND bb.deleted = 0
index.php:398 SELECT * FROM gb_block WHERE 1=1  AND  site_id = 2 AND deleted = 0 AND visible = 1 ORDER BY ref_name ASC
index.php:564 SELECT * FROM gb_content WHERE 1=1  AND page2_id = '8'  AND language = 'NL'  LIMIT 1

Parse strings:

Post vars:

Session vars:
language => NL

Errors:
Afbeelding

GrootBolwerk

Sinds 1 januari 2005 werk ik, Wil de Groot-Bolluijt, vanuit mijn eigen bureau: GrootBolwerk, gehuisvest naast onze woonboerderij in Drenthe. Mijn werkgebied bestrijkt heel Nederland. 

 

Met GrootBolwerk richt ik mij op:

  • Verandermanagement    
  • Coaching
  • Training en advies

Mijn specialisaties variëren van veranderingen in organisatiecultuur, ontwikkeling van digitale leerprojecten, kwaliteitsmanagement in de gezondheidszorg en oplossingsgericht coachen. Het coachen is gericht op het hoger- en middenkader in de gezondheidszorg en de dienstverlenende sector. Verandermanagement loopt als een rode draad door al mijn activiteiten.